Automobil sk. B

850€

 • Od 17 rokov
 • Teoretická príprava
 • Praktická príprava (2-3 jazdy týždenne)
 • Autocvičisko
 • Učebné materiály
 • Konzultácia mimo vyučovacích hodín
 • Záverečná skúška (prvá)

Kondičný minikurz

145€

 • 4 jazdy (1 jazda - 90min)
 • Poskytnutie auta a inštruktora
 • V rámci okresu Trnava
 • Jazda mimo okres Trnava - cena dohodou

Kondičná jazda

20€ / 45min

 • Poskytnutie auta a inštruktora
 • V rámci okresu Trnava
 • Jazda mimo okres Trnava - cena dohodou

Kurz 1. pomoci

30€

 • Ukončené certifikátom
 • Priamo v priestoroch AŠ
 • Certifikovaní lektori

Opakovaná skúška

35€

 • Kolok v hodnote 8€
 • Poskytnutie auta a inštruktora

Preskúšanie odbornej spôsobilosti

200€

 • Poskytnutie auta a inštruktora
 • Preskúšanie účastníkov so zadržaným VP